Peticija št. 0912/2018, ki jo vlaga P. M., državljan Grčije, v imenu združenja „Katharos Kalamas“, o kakovosti vode reke Kalamas  
Podatki o peticiji  

0912/2018

Naslov povzetka: Peticija št. 0912/2018, ki jo vlaga P. M., državljan Grčije, v imenu združenja „Katharos Kalamas“, o kakovosti vode reke Kalamas

Številka peticije: 0912/2018

Teme: Okolje – voda,  Okolje – varstvo in ohranjanje,  Okolje – onesnaženje

Država: Grčija

Podatki o vlagatelju peticije  

Ime: E. P.

Povzetek peticije  

Vlagatelj peticije navaja, da odtekanje povodja Ioannina poteka prek odprtega povodja Lapsistas, ki se konča v zaprtem predoru, skozi katerega voda odteka v reko Kalamas. Trdi, da industrija, živinoreja in sistemi za pripravo odpadnih voda močno onesnažujejo povodje Lapsistas, zaradi česar je povodje Kalamas v načrtu upravljanja povodij oddelka za vodo v Epiru opredeljeno kot najbolj obremenjeno in nevarno v Epiru.Po navedbah vlagatelja peticije visoka koncentracija amoniaka, ki neposredno vpliva na vodne organizme, pomeni najbolj kritično onesnaženje in je odločilni parameter za določanje kemičnega stanja vodnih teles kot dobrih ali slabih v skladu z Direktivo 2000/60/ES. Zato se postavlja resno vprašanje, ali načrt upravljanja odraža dejansko kemično in ekološko stanje ustreznega vodnega telesa ali pa je bil pripravljen na podlagi nezanesljivih podatkov ter krši Direktivo 2000/60/ES in drugo zakonodajo. Vlagatelj peticije med drugim navaja direktive 2010/75/ΕU, 2006/7/ΕS, 92/43/EGS, 2009/147/ΕS, 98/83/ΕS in 2015/1787/ΕU.