Peticija št. 1046/2019 o ubijanju divjih koz na Tenerifu, ki jo vlaga José Ramón Carrillo Rodríguez, državljan Španije  
Podatki o peticiji  

1046/2019

Naslov povzetka: Peticija št. 1046/2019 o ubijanju divjih koz na Tenerifu, ki jo vlaga José Ramón Carrillo Rodríguez, državljan Španije

Številka peticije: 1046/2019

Teme: Dobro počutje živali

Država: Španija

Ime združenja: Los Verdes

Podatki o vlagatelju peticije  

Ime: Jose Ramón Carrillo Rodriguez

Povzetek peticije  

Vlagatelj peticije se pritožuje, da je Otoški svet Tenerifa najel podjetje za odstrel 1000 divjih koz, ki se prosto gibajo v podeželskih parkih Anaga in Teno. Vlagatelj peticije se boji, da bi se lahko zgodilo, da bi ustreljene živali pobegnile in več dni trpele v gorah. Opozarja tudi, da se načrt sofinancira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Meni, da so Uredba Sveta (ES) št. 1099/2009 z dne 24. septembra 2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi, ki velja od 1. januarja 2013, in druga pravila o dobrem počutju živali namenjena preprečevanju nepotrebne bolečine ali trpljenja in temeljijo na najnovejših razpoložljivih znanstvenih informacijah. Vlagatelj peticije prosi Evropsko unijo za pomoč pri preprečevanju takšnega odstrela.