Peticija št. 1119/2018, ki jo vlaga G. L., državljan Italije, v imenu združenja Science for Democracy, o evropskem financiranju raziskav na področju človeške genetike  
Podatki o peticiji  

1119/2018

Naslov povzetka: Peticija št. 1119/2018, ki jo vlaga G. L., državljan Italije, v imenu združenja Science for Democracy, o evropskem financiranju raziskav na področju človeške genetike

Številka peticije: 1119/2018

Teme: Raziskave in inovacije

Država: Evropska unija

Ime združenja: Science for Democracy

Podatki o vlagatelju peticije  

Ime: V. F.

Povzetek peticije  

Vlagatelj peticije ni zadovoljen z dejstvom, da v skladu s predlogom Komisije za program Obzorje Evropa, ki je raziskovalni in inovacijski program Evropske unije za obdobje 2021–2027, raziskave na področju človeške genetike niso upravičene do financiranja. Meni, da se zaradi izključitve raziskav, ki bi lahko prispevale k preprečevanju ali zdravljenju resnih genskih bolezni, iz financiranja ne bo zagotavljal in spodbujal znanstveni napredek na področju zdravljenja resnih bolezni, ki je v skladu s temeljnimi človekovimi pravicami.