Peticija št. 1305/2019 o domnevni kršitvi aarhuške konvencije v zvezi s spremembami načrta rabe tal v Paschingu (Avstrija), ki jo v imenu nestrankarske politične platforme za ohranitev gozda pri športnem kompleksu Raiffeisen Arena Sports (Waldstadion Pasching) vlaga Ruth Kropshofer, državljanka Avstrije  
Podatki o peticiji  

1305/2019

Naslov povzetka: Peticija št. 1305/2019 o domnevni kršitvi aarhuške konvencije v zvezi s spremembami načrta rabe tal v Paschingu (Avstrija), ki jo v imenu nestrankarske politične platforme za ohranitev gozda pri športnem kompleksu Raiffeisen Arena Sports (Waldstadion Pasching) vlaga Ruth Kropshofer, državljanka Avstrije

Številka peticije: 1305/2019

Teme: Okolje – varstvo in ohranjanje

Država: Avstrija

Ime združenja: Überparteiliche Plattform für den Erhalt der Waldfläche bei der Raiffeisen Arena (Waldstadion Pasching)

Podatki o vlagatelju peticije  

Ime: Ruth Kropshofer

Povzetek peticije  

Vlagateljica peticije meni, da Komisija ni v celoti vztrajala pri izvajanju aarhuške konvencije v Avstriji. Navaja, da je vložila pritožbo zoper načrtovano spremembo rabe tal. Vendar trdi, da zakon Zgornje Avstrije o prostorskem načrtovanju ne omogoča sodnega nadzora nad spremembo rabe zemljišč; po mnenju vlagateljice peticije se v členu 9(3) aarhuške konvencije zahteva sodni nadzor odločitev, pomembnih za okolje, kot so spremembe rabe zemljišč. Vlagatelj peticije navaja, da je Avstrija sicer vložila pridržek na izvajanje člena 9(3), vendar je Sodišče Evropske unije v sodbi razsodilo, da lahko država članica prosto določi ureditev za upravni postopek ali postopek sodnega nadzora, vendar je treba zagotoviti, da bo možnost postopka pregleda dostopna zainteresirani javnosti. Vlagateljica peticije poziva k ukrepom, s katerimi bi zagotovili, da se v okviru postopkov prostorskega načrtovanja aarhuška konvencija izvaja v skladu s pravom EU.