Framställning nr 0032/2019, ingiven av K.W-A., tysk medborgare, om gränsöverskridande leverans av homeopatiska produkter och andra läkemedel inom EU  
Framställningsuppgifter  

0032/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0032/2019, ingiven av K.W-A., tysk medborgare, om gränsöverskridande leverans av homeopatiska produkter och andra läkemedel inom EU

Framställningsnummer: 0032/2019

Ämnesområden: Den inre marknaden – fri rörlighet för varor och tjänster,  Hälsa

Land: Italien

Framställaruppgifter  

Namn: K. W.

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren klagar över att det inte längre är möjligt att beställa homeopatiska läkemedel från Tyskland till Italien. Hon anser att detta beror på att samma eller liknande produkter finns tillgängliga på den italienska marknaden med andra varumärkesnamn. Hon uppmanar ledamöterna i Europaparlamentet att återställa den inre marknadens korrekta funktion i Italien.