Framställning nr 0061/2018, ingiven av Constance Mbassi Manga, fransk medborgare, om att den omänskliga behandlingen och förslavningen av flyktingar och migranter i Libyen måste stoppas  
Framställningsuppgifter  

0061/2018

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0061/2018, ingiven av Constance Mbassi Manga, fransk medborgare, om att den omänskliga behandlingen och förslavningen av flyktingar och migranter i Libyen måste stoppas

Framställningsnummer: 0061/2018

Ämnesområden: Asylfrågor,  Rättsliga frågor,  Grundläggande rättigheter,  Invandringsfrågor

Land: Europeiska unionen,  Libyen

Framställaruppgifter  

Namn: Constance Mbassi Manga

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren hänvisar till en film som publicerats av CNN där svarta afrikaner säljs som slavar i Libyen. I filmen visas även de omänskliga förhållandena under vilka de libyska myndigheterna håller dessa människor inspärrade. Framställaren ifrågasätter EU:s roll när det gäller att hjälpa de libyska myndigheterna, liksom EU:s strategi att lägga ut migrationskontrollen i vissa transitländer (som Niger och Libyen). Hon vill att parlamentet ska kräva att de libyska myndigheterna vidtar omedelbara åtgärder för att stoppa dessa brott mot mänskligheten.Related information