Framställning nr 0109/2018, ingiven av Andreas Lang, tysk medborgare, om en EUfolkomröstning om sommartiden  
Framställningsuppgifter  

0109/2018

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0109/2018, ingiven av Andreas Lang, tysk medborgare, om en EUfolkomröstning om sommartiden

Framställningsnummer: 0109/2018

Ämnesområden: Hälsa,  Jordbruksfrågor,  Grundläggande rättigheter,  Personliga frågor,  Rösträtts- och valfrågor,  Sociala frågor,  Frågor rörande funktionsnedsättning

Land: Europeiska unionen

Framställaruppgifter  

Namn: Andreas Lang

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren begär en EU-folkomröstning om hur sommartiden ska hanteras i framtiden. EU-medborgarna påverkas direkt av denna fråga och folkomröstningen skulle ge dem möjlighet att delta direkt.