Framställning nr 0123/2019, ingiven av V. K., kroatisk medborgare, om Sloveniens påstådda kränkning av miljölagstiftning  
Framställningsuppgifter  

0123/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0123/2019, ingiven av V. K., kroatisk medborgare, om Sloveniens påstådda kränkning av miljölagstiftning

Framställningsnummer: 0123/2019

Ämnesområden: Miljö – konsekvensbedömningar,  Miljöfrågor

Land: Slovenien

Framställaruppgifter  

Namn: E. P.

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren kritiserar det sätt som Europeiska kommissionen hanterade hans klagomål om den slovenska regeringens projekt för att bygga upp det andra spåret på järnvägslinjen Koper–Dvaca, som enligt framställaren kommer att orsaka oåterkallelig skada i ett Natura 2000område. Han har även lämnat in ett klagomål till Europeiska ombudsmannen.