Framställning nr 0146/2019, ingiven av A.D.S., italiensk medborgare, om behovet av att införa en skyldighet för medlemsstaterna att ha en integrerad och omfattande stadsplanering  
Framställningsuppgifter  

0146/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0146/2019, ingiven av A.D.S., italiensk medborgare, om behovet av att införa en skyldighet för medlemsstaterna att ha en integrerad och omfattande stadsplanering

Framställningsnummer: 0146/2019

Ämnesområden: Stadsutvecklingsfrågor

Land: Italien

Framställaruppgifter  

Namn: A. D.

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren anser att en integrerad och omfattande stadsplanering i medlemsstaterna som beaktar olika aspekter, t.ex. utveckling av ekonomin, markanvändning och avfallshantering, skulle vara ett sätt att hantera utmaningarna med en hållbar utveckling. Varje stad skulle nämligen då betraktas som ett unikt samhällstekniskt system som måste behandlas på ett heltäckande sätt.