Framställning nr 0147/2019, ingiven av Z.I.I., bulgarisk medborgare, om fängelseförhållandena i Burgos (Spanien) och skälen till hans frihetsberövande  
Framställningsuppgifter  

0147/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0147/2019, ingiven av Z.I.I., bulgarisk medborgare, om fängelseförhållandena i Burgos (Spanien) och skälen till hans frihetsberövande

Framställningsnummer: 0147/2019

Ämnesområden: Rättsliga frågor,  Personliga frågor

Land: Spanien

Framställaruppgifter  

Namn: E. P.

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren uppger att han har suttit i fängelse i Burgos i väntan på rättegång i över ett år. Han har nekats möjlighet till villkorlig frigivning trots att han officiellt är bosatt i Barcelona. Framställaren klagar över att det spanska rättssystemet, till följd av brist på resurser och personal, sätter människor i fängelse under lång tid i väntan på att de döms. Han påpekar också att fängelserna ofta är överbelagda, att straffen har blivit strängare och att utlänningar ofta behandlas sämre än spanska medborgare.