Framställning nr 0148/2019, ingiven av A.P., polsk medborgare, för invånarna i Sławków, om byggandet av ett bullerskydd längs riksväg 94 i Sławków i Polen  
Framställningsuppgifter  

0148/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0148/2019, ingiven av A.P., polsk medborgare, för invånarna i Sławków, om byggandet av ett bullerskydd längs riksväg 94 i Sławków i Polen

Framställningsnummer: 0148/2019

Ämnesområden: Miljö – föroreningar,  Hälsa

Land: Polen

Framställaruppgifter  

Namn: E. P.

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren ber om hjälp med att övertala de nationella myndigheterna att bygga ett bullerplank längs den riksväg som passerar staden Sławków i Schlesien i Polen. Hon uppger att den intensiva trafiken orsakar föroreningar och buller som påverkar de människor som bor i husen längs väg 94. Myndigheterna känner uppenbarligen till problemet, och behovet av ett plank är berättigat enligt gällande bestämmelser. Problemet har emellertid ignorerats i många år.