Framställning nr 0149/2019, ingiven av D. P., grekisk medborgare, om förbud mot att driva gäldfängelser i USA  
Framställningsuppgifter  

0149/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0149/2019, ingiven av D. P., grekisk medborgare, om förbud mot att driva gäldfängelser i USA

Framställningsnummer: 0149/2019

Ämnesområden: Rättsliga frågor

Land: Förenta staterna

Framställaruppgifter  

Namn: D. P.

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren påstår att vissa stater i USA, omkring en tredjedel, fortfarande använder fängelse som en metod för att tvinga gäldenärer att betala vissa skulder, t.ex. skatter eller underhåll till barn. Han anser att detta är en kränkning av de grundläggande mänskliga rättigheterna i enlighet med den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.Han begär därför att EU ska frånträda utlämningsavtalen med USA till dess att landet slutar att driva gäldfängelser.