Framställning nr 0150/2019, ingiven av B.M., spansk medborgare, för ”Ouliana Trading Ltd.”, om påstådd olaglig användning och förfalskning av företagets patenterade teknik som lokala företag i Ryssland och Ukraina gör sig skyldiga till  
Framställningsuppgifter  

0150/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0150/2019, ingiven av B.M., spansk medborgare, för ”Ouliana Trading Ltd.”, om påstådd olaglig användning och förfalskning av företagets patenterade teknik som lokala företag i Ryssland och Ukraina gör sig skyldiga till

Framställningsnummer: 0150/2019

Ämnesområden: Bedrägeri och korruption,  Näringsliv och företagande

Land: Ryssland,  Ukraina,  Europeiska unionen

Framställaruppgifter  

Namn: E. P.

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren har patent på en teknik för den blandning som används för framställning av masugnskoks. Han har vid flera tillfällen påtalat för kommissionen att ryska och ukrainska företag som exporterar sina produkter till EU kränker hans patenträttigheter. Han anser att kommissionen inte har reagerat på hans klagomål på ett tillfredsställande sätt.