Framställning nr 0171/2019, ingiven av B. K., tysk medborgare, om insektsdödlighet på grund av gatlyktor  
Framställningsuppgifter  

0171/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0171/2019, ingiven av B. K., tysk medborgare, om insektsdödlighet på grund av gatlyktor

Framställningsnummer: 0171/2019

Ämnesområden: Djurens välbefinnande

Land: Europeiska unionen

Framställaruppgifter  

Namn: E. P.

Sammanfattning av framställningen  

För att förhindra att insekter dör på natten anser framställaren att gatlyktor med vitt ljus bör ersättas med gult eller orange ljus, att ljusemissionerna bör minimeras på natten och att det ska fastställas i lag att belysningen ska vara insektsvänlig i Europa. Ljusföroreningar på grund av vitt ljus är en viktig orsak till insektsdödlighet.