Framställning nr 0179/2019, ingiven av D.W., tysk medborgare, och undertecknad av ytterligare en person å Thueringer Bahn-initiativets vägnar, om passagerares rättigheter om ett flygbolag går i konkurs  
Framställningsuppgifter  

0179/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0179/2019, ingiven av D.W., tysk medborgare, och undertecknad av ytterligare en person å Thueringer Bahn-initiativets vägnar, om passagerares rättigheter om ett flygbolag går i konkurs

Framställningsnummer: 0179/2019

Ämnesområden: Transportfrågor

Land: Europeiska unionen

Framställaruppgifter  

Namn: E. P.

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren efterlyser en förändring av EU:s lagstiftning som ska säkerställa att alla passagerares rättigheter behandlas likvärdigt, vare sig de har bokat en charterresa eller en flygresa direkt från flygbolaget. Han vill också att passagerare ska varnas om det föreligger en risk för att flygbolaget går i konkurs och om vilket datum tjänsten i så fall kommer att upphöra. På så vis skulle flygbolaget kunna hållas ansvarigt för passagerarnas eventuella förluster eller besvär till följd av inställda flyg.