Framställning nr 0201/2019, ingiven av M.M., tysk medborgare, om insamling och offentliggörande av personuppgifter som görs av leverantörer av sökmotorer på internet  
Framställningsuppgifter  

0201/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0201/2019, ingiven av M.M., tysk medborgare, om insamling och offentliggörande av personuppgifter som görs av leverantörer av sökmotorer på internet

Framställningsnummer: 0201/2019

Ämnesområden: Grundläggande rättigheter

Land: Tyskland

Framställaruppgifter  

Namn: E. P.

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren uppger att han sökt på sitt namn i en sökmotor på internet och upptäckt att hans hemadress, privata telefonnummer och kartposition också visades trots att han inte hade uppgett denna information för offentliggörande. Dessutom har han inte fått något svar på sina klagomål till sökmotorleverantören. För att dataskyddsombudet ska kunna ta upp frågan måste motparten ha uttalat sig. Framställaren frågar huruvida ansvaret för att upprätthålla dataskyddsförordningen bör ligga på medlemsstaterna och vad EU-institutionerna gör för att skydda EU-medborgarnas personuppgifter.