Framställning nr 0212/2019, ingiven av José Carvalho, portugisisk medborgare, om Portugals erkännande av internationella intyg för fritidsbåtar som utfärdats i Nederländerna  
Framställningsuppgifter  

0212/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0212/2019, ingiven av José Carvalho, portugisisk medborgare, om Portugals erkännande av internationella intyg för fritidsbåtar som utfärdats i Nederländerna

Framställningsnummer: 0212/2019

Ämnesområden: Fiske och havsfrågor,  Transportfrågor

Land: Portugal

Framställaruppgifter  

Namn: José Carvalho

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren hävdar att fritidsbåtar som är registrerade i Nederländerna inte får komma in i portugisiska kustvatten och inre vattenvägar i strid mot EU-lagstiftning och internationell lagstiftning. Han menar att internationella certifikat för fritidsfartyg utfärdade av nederländska myndigheter enligt resolution 13 från FN:s ekonomiska kommission för Europa bör godkännas av portugisiska myndigheter som giltiga dokument även om de inte är faktiska flaggregistreringar.