Framställning nr 0215/2019, ingiven av Eugen Hoppe-Schultze, tysk medborgare, om ett pantsystem för cigaretter och tobaksprodukter så att tobaksanvändare får incitament att inte skräpa ned  
Framställningsuppgifter  

0215/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0215/2019, ingiven av Eugen Hoppe-Schultze, tysk medborgare, om ett pantsystem för cigaretter och tobaksprodukter så att tobaksanvändare får incitament att inte skräpa ned

Framställningsnummer: 0215/2019

Ämnesområden: Miljö – avfall

Land: Europeiska unionen

Framställaruppgifter  

Namn: Eugen Hoppe-schultze

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren vill att EU stiftar en lag om att ett pantsystem för cigaretter, tobaksprodukter och e-cigaretter ska införas, och menar att om panten är tillräckligt hög skulle det göra människor mindre benägna att slänga fimpar och annat tobaksrelaterat skräp på ställen som inte är avsedda för det ändamålet. Framställaren kan inte förstå varför målet om färre fimpar på gatan bara ligger på 80 % fram till 2030 medan sugrör förbjuds helt.