Framställning nr 0255/2019, ingiven av I. R. S., spansk medborgare, för Förenade vänstern i Cantabria, om möjliga oegentligheter med avseende på beviljandet av ett undersökningstillstånd för gruvdrift i Cantabria (Spanien)  
Framställningsuppgifter  

0255/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0255/2019, ingiven av I. R. S., spansk medborgare, för Förenade vänstern i Cantabria, om möjliga oegentligheter med avseende på beviljandet av ett undersökningstillstånd för gruvdrift i Cantabria (Spanien)

Framställningsnummer: 0255/2019

Ämnesområden: Miljö – skydd och bevarande

Land: Spanien

Föreningens namn: Izquierda Unida de Cantabria

Framställaruppgifter  

Namn: I. R.

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren efterlyser en undersökning av om huruvida Cantabrias regionala regering har agerat i linje med EU-lagstiftningen när den godkände prospekteringsprojektet Salia. Framställaren påstår att följande direktiv har överträtts: direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, och direktiv 2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar.