Framställning nr 0285/2019, ingiven av Rosie Walters, brittisk medborgare, om erkännande av EU:s medborgerliga rättigheter för brittiska medborgare efter brexit  
Framställningsuppgifter  

0285/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0285/2019, ingiven av Rosie Walters, brittisk medborgare, om erkännande av EU:s medborgerliga rättigheter för brittiska medborgare efter brexit

Framställningsnummer: 0285/2019

Ämnesområden: Grundläggande rättigheter

Land: Förenade kungariket

Framställaruppgifter  

Namn: Rosie Walters

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren ber Europaparlamentet att göra allt det kan för att upprätthålla rättigheterna och intressena för de brittiska medborgare som vill behålla sitt EU-medborgarskap. Hon begär att EU-identitetshandlingar ska skickas till de brittiska medborgare som motsätter sig de brittiska myndigheternas beslut så att man därmed kan säkerställa att de kan göra sig hörda och nyttja sina rättigheter inom EU.