Framställning nr 0288/2019, ingiven av Wolfgang Gerber, tysk medborgare, om diskriminering av pensionerade offentliga tjänstemän i Tyskland  
Framställningsuppgifter  

0288/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0288/2019, ingiven av Wolfgang Gerber, tysk medborgare, om diskriminering av pensionerade offentliga tjänstemän i Tyskland

Framställningsnummer: 0288/2019

Ämnesområden: Sociala frågor

Land: Tyskland

Framställaruppgifter  

Namn: Wolfgang Gerber

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren, en pensionerad offentlig tjänsteman, beskriver sin situation efter det att det nya federala regelverket för löner till offentliga tjänstemän trädde i kraft den 1 juli 2009. Han menar att förändringarna i beräkningen av lönegraderna och deras effekter på ålderspensionen är diskriminerande. Han begär att denna påstådda åldersdiskriminering av pensionerade federala tjänstemän, som började arbeta före den 1 juli 1997, ska avskaffas.