Framställning nr 0361/2019, ingiven av Miquel Peralta Pujol, spansk medborgare, för den statliga plattformen för vänner och patienter av homeopati, om fritt utövande av homeopatisk behandling  
Framställningsuppgifter  

0361/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0361/2019, ingiven av Miquel Peralta Pujol, spansk medborgare, för den statliga plattformen för vänner och patienter av homeopati, om fritt utövande av homeopatisk behandling

Framställningsnummer: 0361/2019

Ämnesområden: Hälsa

Land: Spanien

Föreningens namn: PLATAFORMA ESTATAL DE AMIGOS Y PACIENTES DE LA HOMEOPATIA (ESPAÑA)

Framställaruppgifter  

Namn: Miquel Peralta Pujol

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren stöder behandlingen av patienter med homeopatiska terapier och hävdar att homeopater trakasseras av hälsoministeriet och vetenskapsministeriet. I november 2018 offentliggjorde dessa ministerier en plan för att skydda enskildas hälsa mot verkningslösa terapier. Han vill att patienterna ska få välja behandling själv, med lämpliga garantier.