Framställning nr 0370/2019, ingiven av Lucas Estagnasié, fransk medborgare, om svedjebränning (écobuage) som en jordbruksmetod  
Framställningsuppgifter  

0370/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0370/2019, ingiven av Lucas Estagnasié, fransk medborgare, om svedjebränning (écobuage) som en jordbruksmetod

Framställningsnummer: 0370/2019

Ämnesområden: Jordbruksfrågor,  Miljöfrågor

Land: Europeiska unionen

Framställaruppgifter  

Namn: Lucas Estagnasié

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren vill att man begränsar eller förbjuder svedjebränning (som är mycket vanlig i bergiga områden som Korsika och atlantiska Pyrenéerna), som är en jordbruksmetod som används för att göra marken bördigare. Han betonar också att detta påverkar luftkvaliteten och utsläppen av växthusgaser, och att det dessutom är farligt för vandrare.