Framställning nr 0401/2019, ingiven av S.S.L., spansk medborgare, för sammanslutningen ”Plataforma Toledo Aire Limpio”, om behovet av en ändring av EU:s energi- och miljöpolitik för behandling och hantering av avfall  
Framställningsuppgifter  

0401/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0401/2019, ingiven av S.S.L., spansk medborgare, för sammanslutningen ”Plataforma Toledo Aire Limpio”, om behovet av en ändring av EU:s energi- och miljöpolitik för behandling och hantering av avfall

Framställningsnummer: 0401/2019

Ämnesområden: Miljö – föroreningar

Land: Spanien

Föreningens namn: Plataforma Toledo Aire Limpio

Framställaruppgifter  

Namn: S. S.

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren anser att energi- och miljöpolitiken för behandling och hantering av avfall ska ändras så att de skadliga effekter som avfallsförbränning ger upphov till på det sätt som, enligt hans mening, har skett i La Sagra (Toledo) upphör. Han uppger att La Sagra drabbas av extremt omfattande föroreningar från två stora cementfabriker i området. Framställaren meddelar dessutom att fabriker som tillverkar druvsprit (orujo) i olivodlingsområdet i Toledo skapar utsläpp och avger en tjock rök i luften, som tränger in i bostäder i området och orsakar andningsbesvär hos lokalbefolkningen. Framställaren anser att det råder en betydande motsägelse mellan det som EU föreskriver i sin miljölagstiftning och vad som faktiskt händer på fältet, vilket kan konstateras vad gäller den cirkulära ekonomin i den autonoma regionen Kastilien–La Mancha.