Framställning nr 0419/2019, ingiven av Carlos Carriço, portugisisk medborgare, om utvecklingen av landsbygdsområden i Portugal  
Framställningsuppgifter  

0419/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0419/2019, ingiven av Carlos Carriço, portugisisk medborgare, om utvecklingen av landsbygdsområden i Portugal

Framställningsnummer: 0419/2019

Ämnesområden: Regionalpolitiska frågor

Land: Portugal

Framställaruppgifter  

Namn: Carlos Carriço

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren klagar över bristen på utveckling av Portugals landsbygdsområden, som präglas av fattigdom och ökenspridning. Han efterlyser en ökad ekonomisk och social sammanhållning samt finansiering och konkreta åtgärder för att minska de strukturella skillnaderna mellan olika regioner.