Framställning nr 0471/2019, ingiven av Valentina Manfredini, italiensk medborgare, om att tillåta hundar i kabinen på flyg om de reser med sina ägare  
Framställningsuppgifter  

0471/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0471/2019, ingiven av Valentina Manfredini, italiensk medborgare, om att tillåta hundar i kabinen på flyg om de reser med sina ägare

Framställningsnummer: 0471/2019

Ämnesområden: Transportfrågor,  Djurens välbefinnande

Land: Italien

Framställaruppgifter  

Namn: Valentina Manfredini

Sammanfattning av framställningen  

Framställningen förklarades otillåtlig av utskottet för framställningar den 5 september 2019, eftersom ämnet inte tycks höra till Europeiska unionens verksamhetsområde.