Framställning nr 0472/2019, ingiven av Elhar Muminovic, österrikisk medborgare, om klassificeringen i den europeiska referensramen för kvalifikationer av examina från yrkeshögskolor  
Framställningsuppgifter  

0472/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0472/2019, ingiven av Elhar Muminovic, österrikisk medborgare, om klassificeringen i den europeiska referensramen för kvalifikationer av examina från yrkeshögskolor

Framställningsnummer: 0472/2019

Ämnesområden: Utbildningsfrågor

Land: Europeiska unionen

Framställaruppgifter  

Namn: Elhar Muminovic

Sammanfattning av framställningen  

Enligt framställaren har examina från yrkeshögskolor i Tyskland klassificerats felaktigt i den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF) på nivå 6 i stället för på nivå 7. Detta leder till att personer med sådana examina diskrimineras inom ramen för Bolognaprocessen.