Framställning nr 0473/2019, ingiven av Patrick Vanhoudt, belgisk medborgare, om en påstådd överträdelse av EU:s vallag för personer i Luxemburg utan luxemburgskt medborgarskap  
Framställningsuppgifter  

0473/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0473/2019, ingiven av Patrick Vanhoudt, belgisk medborgare, om en påstådd överträdelse av EU:s vallag för personer i Luxemburg utan luxemburgskt medborgarskap

Framställningsnummer: 0473/2019

Ämnesområden: Rösträtts- och valfrågor,  Grundläggande rättigheter

Land: Luxemburg

Framställaruppgifter  

Namn: Patrick Vanhoudt

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren gör gällande att de bestämmelser som tillämpades av de luxemburgska myndigheterna i samband med valet till Europaparlamentet 2019 lett till diskriminering på grund av nationalitet. Han hävdar i synnerhet att myndigheterna krävde att en majoritet av kandidaterna på varje lista skulle vara luxemburgska medborgare.