Framställning nr 0474/2019, ingiven av Vlad Dogaru, rumänsk medborgare, om röstning via internet i samtliga medlemsstater  
Framställningsuppgifter  

0474/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0474/2019, ingiven av Vlad Dogaru, rumänsk medborgare, om röstning via internet i samtliga medlemsstater

Framställningsnummer: 0474/2019

Ämnesområden: Rösträtts- och valfrågor

Land: Europeiska unionen

Framställaruppgifter  

Namn: Vlad Dogaru

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren uppmanar Europaparlamentet att införa ett alleuropeiskt initiativ för röstning via internet för samtliga unionsmedborgare. Framställaren hävdar att alla unionsmedborgare bör ha rätt att rösta elektroniskt i nationella och EU-relaterade val och folkomröstningar. Dessutom anser framställaren att framtagandet av en röstningsplattform kommer att minska det demokratiska underskottet i EU.