Framställning nr 0475/2019, ingiven av José Manuel Santos Sánchez, spansk medborgare, om orättvisa villkor som medlem av valnämnden  
Framställningsuppgifter  

0475/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0475/2019, ingiven av José Manuel Santos Sánchez, spansk medborgare, om orättvisa villkor som medlem av valnämnden

Framställningsnummer: 0475/2019

Ämnesområden: Rösträtts- och valfrågor,  Sociala frågor

Land: Spanien

Framställaruppgifter  

Namn: Jose Manuel Santos Sanchez

Sammanfattning av framställningen  

Framställningen förklarades otillåtlig av utskottet för framställningar den 5 september 2019, eftersom ämnet inte tycks höra till Europeiska unionens verksamhetsområde (förteckning nr 3).