Framställning nr 0525/2018, ingiven av Donatella Mercatelli, italiensk medborgare, för Piazza Poggibonsi-kommittén, och undertecknad av ytterligare 1 200 personer, om en protest mot en kommuns planer på att förstöra ett grönområde  
Framställningsuppgifter  

0525/2018

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0525/2018, ingiven av Donatella Mercatelli, italiensk medborgare, för Piazza Poggibonsi-kommittén, och undertecknad av ytterligare 1 200 personer, om en protest mot en kommuns planer på att förstöra ett grönområde

Framställningsnummer: 0525/2018

Ämnesområden: Miljöfrågor

Land: Europeiska unionen

Föreningens namn: comitato di Piazza Mazzini Poggibonsi (SI)

Framställaruppgifter  

Namn: Donatella Mercatelli

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren motsätter sig de kommunala myndigheternas planer på att förstöra ett grönområde genom att fälla 35 fullvuxna träd på ett torg i staden, som ett led i ett utvecklingsprojekt finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) som godkändes utan föregående offentligt samråd. Att förstöra ett grönområde i centrum av en stad motverkar de mål för klimatanpassning, miljöskydd och resurseffektivitet som fastställts i artikel 9.5 och 9.6 i förordning (EU) nr 1303/2013, som gäller fastställande av gemensamma bestämmelser för de europeiska strukturfonderna och regler för ändamålsenlig användning av dessa. De personer som undertecknat framställningen vill att EU-finansieringen i stället ska användas för att bevara och skydda torget och återställa grönområdet genom att plantera träd, vilket skulle vara en lämplig användning av resurserna i fråga.