Framställning nr 0564/2019, ingiven av J.K., tysk medborgare, om jordbruksmarks återförvildning  
Framställningsuppgifter  

0564/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0564/2019, ingiven av J.K., tysk medborgare, om jordbruksmarks återförvildning

Framställningsnummer: 0564/2019

Ämnesområden: Jordbruksfrågor

Land: Tyskland

Framställaruppgifter  

Namn: E. P.

Sammanfattning av framställningen  

Framställningen syftar till att göra det möjligt för ägare av jordbruksmark att låta omkring 5 procent av arealen återförvildas. Plantering av träd och häckar skulle ge skydd mot buller. Djur skulle kunna få skydd, och träd skulle producera syre. Markägarna bör kunna besluta vilka områden som de skulle låta återförvildas. Detta skulle göra det möjligt för dem att använda områden där villkoren är sådana att produktionen begränsas.