Framställning nr 0569/2019, ingiven av H.R., tysk medborgare, om bättre märkning av livsmedel  
Framställningsuppgifter  

0569/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0569/2019, ingiven av H.R., tysk medborgare, om bättre märkning av livsmedel

Framställningsnummer: 0569/2019

Ämnesområden: Konsumenternas rättigheter

Land: Europeiska unionen

Framställaruppgifter  

Namn: E. P.

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren vill att informationen om innehållet i livsmedelsförpackningar ska anges i ett större typsnitt. Detta skulle kräva en rättslig skyldighet, eftersom många tillverkare använder sig av ett så litet typsnitt för informationen i fråga att särskilt äldre personer har svårt att ta del av den.