Framställning nr 0628/2018, ingiven av O.M.O., fransk medborgare, för 14 klagande, med två underskrifter, om behandlingen av asylsökande i Bulgarien  
Framställningsuppgifter  

0628/2018

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0628/2018, ingiven av O.M.O., fransk medborgare, för 14 klagande, med två underskrifter, om behandlingen av asylsökande i Bulgarien

Framställningsnummer: 0628/2018

Ämnesområden: Asylfrågor,  Grundläggande rättigheter,  Invandringsfrågor

Land: Bulgarien

Framställaruppgifter  

Namn: O. M.

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren inger framställningen för en grupp afganska asylsökande som har passerat stängda och/eller öppna interneringsläger i Bulgarien. Dessa asylsökande hävdas ha behandlats illa och tvingats lämna sina fingeravtryck i det landet, vilket enligt framställarens uppfattning utgör en olaglig handling, eftersom de på det sättet faktiskt anses vara asylsökande i Bulgarien mot sin vilja. Han hänvisar i det avseendet till Dublinförordningen nr 604/2013/EU, som fastställer vilket land som ansvarar för granskningen av asylansökan. De rapporterar alla om förnedrande förhållanden: omänsklig behandling av säkerhetstjänsten och vakterna, brist på tolk under förhör, brist på mat, obefintlig hygien och till och med påstådda fall av mord utförda av vakterna på de stängda interneringslägren.