Framställning nr 0635/2019, ingiven av W.A. Från det ockuperade palestinska territoriet, om undermåliga förhållanden för förvar av barn på Sjælsmark Centre i Danmark  
Framställningsuppgifter  

0635/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0635/2019, ingiven av W.A. Från det ockuperade palestinska territoriet, om undermåliga förhållanden för förvar av barn på Sjælsmark Centre i Danmark

Framställningsnummer: 0635/2019

Ämnesområden: Invandringsfrågor,  Grundläggande rättigheter,  Asylfrågor

Land: Danmark

Framställaruppgifter  

Namn: W. A.

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren kritiserar de undermåliga förhållandena för förvar av barn på centrumet för avvisade asylsökande i Sjælsmark, Danmark. Han hävdar att ett sådant centrum strider mot principen om barnets bästa och utgör en allvarlig risk för barns psykiska och fysiska hälsa. Framställaren hänvisar till rapporter från Röda korset och ombudsmannen där det anges att barn på Sjælsmark Centre lever under mycket svåra förhållanden.