Framställning nr 0684/2019, ingiven av G.H.E., tysk medborgare, undertecknad av ytterligare en person, om anläggandet av ett reningsverk i Apulien  
Framställningsuppgifter  

0684/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0684/2019, ingiven av G.H.E., tysk medborgare, undertecknad av ytterligare en person, om anläggandet av ett reningsverk i Apulien

Framställningsnummer: 0684/2019

Ämnesområden: Miljö – vatten

Land: Italien

Framställaruppgifter  

Namn: E. P.

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren konstaterar att avloppsvattnet från de apuliska städerna Manduria och Sava överförs till ett reningsverk som ligger mindre än fem kilometer från Apuliens kust och släpper ut det i havet. Utsläppsbassängen för nödsituationer står i förbindelse med en turisthamn och en badstrand. I närheten av bassängen finns det ett naturreservat. Framställaren oroar sig över att avloppsutsläppen i havet försämrar kustvattnens kvalitet. Att det anläggs mer än 30 km kloakledningar förstör dessutom både medelhavsvegetationen och vingårdar och olivlundar. Visserligen har det slutliga projektet ännu inte lagts fram, men reningsverket har redan börjat byggas. Framställarna vill att projektet avbryts och att man finner på en lösning med ringa påverkan och låg miljörisk.