Framställning nr 0690/2019, ingiven av Luis Omana García, spansk medborgare, om diskriminering på grundval av nationalitet i samband med skattelättnader för en första bostad i Italien  
Framställningsuppgifter  

0690/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0690/2019, ingiven av Luis Omana García, spansk medborgare, om diskriminering på grundval av nationalitet i samband med skattelättnader för en första bostad i Italien

Framställningsnummer: 0690/2019

Ämnesområden: lika möjligheter och genus,  Beskattningsfrågor

Land: Italien

Framställaruppgifter  

Namn: Luis Omana Garcia

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren är spansk medborgare och bosatt i Belgien och påtalar att han inte kan dra nytta av den italienska lagens föreskrifter om nedsatt stämpelavgift för italienska utlandsbosatta som vill köpa en första bostad i Italien. Han hävdar att detta är ett klart fall av diskriminering, i och med att han och hans partner som redan delar en familjebostad i Belgien, nu ämnar köpa ett hus i Italien. Hans partner har visserligen rätt till nedsatt stämpelavgift men det har inte han själv, utan han måste betala det fulla beloppet för den.