Framställning nr 0737/2019, ingiven av G. F.V., spansk medborgare, om diskriminerande behandling av tillfälligt anställda lärare i spanska offentliga förvaltningar utomlands  
Framställningsuppgifter  

0737/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0737/2019, ingiven av G. F.V., spansk medborgare, om diskriminerande behandling av tillfälligt anställda lärare i spanska offentliga förvaltningar utomlands

Framställningsnummer: 0737/2019

Ämnesområden: Sysselsättningsfrågor

Land: Spanien

Framställaruppgifter  

Namn: G. F.

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren klagar över att spanska offentliga förvaltningar överträder direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP, genom att de inte bekostar utstationeringen av visstidsanställda lärare i andra länder, men står för dessa kostnader när det gäller annan lärarpersonal som utför samma arbete som utstationerade lärare. Enligt framställaren finns det en tydlig löneskillnad till förmån för tjänstemän, vilket kan utgöra en överträdelse av direktiv 1999/70/EG. Framställaren klagar också över bristen på hälsovård för tillfälligt anställda lärare i tredjeländer, samt över att de spanska myndigheterna inte ordnar deras uppehållstillstånd och över att de betraktas som turister i det land där de arbetar. Framställaren påpekar att tjänstemännen får diplomatpass och andra förmåner eftersom de arbetar utomlands.