Framställning nr 0740/2019, ingiven av Steve Bentley, bulgarisk medborgare, om användning av engelska i EU:s flygunderhållsmiljö  
Framställningsuppgifter  

0740/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0740/2019, ingiven av Steve Bentley, bulgarisk medborgare, om användning av engelska i EU:s flygunderhållsmiljö

Framställningsnummer: 0740/2019

Ämnesområden: Transportfrågor,  Säkerhetsfrågor

Land: Europeiska unionen

Framställaruppgifter  

Namn: Steve Bentley

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren uppmanar kommissionen och Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa) att överväga ett obligatoriskt införande av engelska för kommunikation, dokumentation och hantering av flygunderhåll i samtliga EU-medlemsstater, däribland grundläggande krav på kunskaper i engelska på flygområdet för personal och myndigheter.Framställaren påminner om den stora förbättringen av säkerheten för flygpassagerarna när engelska blev obligatoriskt för piloter och flygkontrolltjänster i hela EU efter den tragiska kollisionen mellan två flygplan på Teneriffa 1977.Denna säkerhetssituation skulle ytterligare kunna förbättras genom att undvika säkerhetsrisker på grund av missförstånd och feltolkningar på flygunderhållsområdet.