Framställning nr 0778/2018, ingiven av M.B., tysk medborgare, om den grundläggande rätten till vatten  
Framställningsuppgifter  

0778/2018

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0778/2018, ingiven av M.B., tysk medborgare, om den grundläggande rätten till vatten

Framställningsnummer: 0778/2018

Ämnesområden: Grundläggande rättigheter,  Miljö – vatten

Land: Europeiska unionen

Framställaruppgifter  

Namn: M. B.

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren uppmanar EU-institutionerna att anta lagstiftning för att genomföra FN:s resolution nr 64/292, som slår fast att tillgången till vatten är en grundläggande mänsklig rättighet.