Framställning nr 0796/2018, ingiven av Daniel Hettrich, tysk medborgare, om EUomfattande märkning av livsmedel med hjälp av ett trafikljussystem  
Framställningsuppgifter  

0796/2018

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0796/2018, ingiven av Daniel Hettrich, tysk medborgare, om EUomfattande märkning av livsmedel med hjälp av ett trafikljussystem

Framställningsnummer: 0796/2018

Ämnesområden: Livsmedelssäkerhet

Land: Europeiska unionen

Framställaruppgifter  

Namn: Daniel Hettrich

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren anser att man bör införa ett EU-omfattande system för märkning av livsmedel baserat på trafikljusprincipen, där det särskilt anges om livsmedlen innehåller höga nivåer av socker, fett och salt. Framställaren anser att de befintliga metoderna för märkning av livsmedel blir alltmer svårgenomträngliga för konsumenterna, och att konsumenterna därför inte gör informerade livsmedelsval, vilket riskerar att leda till omfattande folkhälsoproblem som hade kunnat förhindras. Mot bakgrund av att befolkningen i Europa blir allt äldre och att livsmedelsindustrin är beroende av tillsyn uppmanar framställaren därför Europaparlamentet att gå i spetsen för frågor som rör livsmedelssäkerheten och dess koppling till folkhälsan.