Framställning nr 0947/2018, ingiven av J.S., portugisisk medborgare, om icke-avgiftsfinansierade kontantförmåner i EU

0 Personer som gett stöd - Status: Öppen för stöd
 

Framställningsuppgifter

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0947/2018, ingiven av J.S., portugisisk medborgare, om icke-avgiftsfinansierade kontantförmåner i EU

Framställningsnummer: 0947/2018

Ämnesområden: Den inre marknaden,  Sociala frågor,  Pensionsfrågor

Land: Europeiska unionen,  Schweiz

Framställaruppgifter

Namn: E. P.

 

Sammanfattning av framställningen

Framställaren ber om förtydliganden kring rätten till särskilda icke-avgiftsfinansierade kontantförmåner enligt förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Han klagar även på att han måste betala skatt på vissa livsmedel när han reser till Schweiz och anser att kommissionen borde stoppa denna situation.