Framställning nr 0947/2018, ingiven av J.S., portugisisk medborgare, om icke-avgiftsfinansierade kontantförmåner i EU  
Framställningsuppgifter  

0947/2018

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0947/2018, ingiven av J.S., portugisisk medborgare, om icke-avgiftsfinansierade kontantförmåner i EU

Framställningsnummer: 0947/2018

Ämnesområden: Sociala frågor,  Den inre marknaden,  Pensionsfrågor

Land: Europeiska unionen,  Schweiz

Framställaruppgifter  

Namn: E. P.

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren ber om förtydliganden kring rätten till särskilda icke-avgiftsfinansierade kontantförmåner enligt förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Han klagar även på att han måste betala skatt på vissa livsmedel när han reser till Schweiz och anser att kommissionen borde stoppa denna situation.