Framställning nr 0948/2018, ingiven av E. F., portugisisk medborgare, om finansieringen av programmet Horisont Europa

2 Personer som gett stöd - Status: Öppen för stöd
 

Framställningsuppgifter

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0948/2018, ingiven av E. F., portugisisk medborgare, om finansieringen av programmet Horisont Europa

Framställningsnummer: 0948/2018

Ämnesområden: Forskning och innovation

Land: Portugal,  Europeiska unionen

Framställaruppgifter

Namn: E. P.

 

Sammanfattning av framställningen

Framställningen lämnades in av Europeiska vetenskapsakademin tillsammans med de iberiska akademierna och undertecknades av sex ledande specialister inom forskning, innovation och utbildning. Framställarna anser att programmet Horisont Europa är mycket viktigt för framtidens vetenskap och forskning i Europeiska unionen. Eftersom kommissionen och Europaparlamentet har en viktig roll i beslutsfattandet kring programmets finansiering av forskning, vill framställarna ha ett möte med talman Antonio Tajani. De vill uttrycka sitt fulla stöd för förslaget till det nionde europeiska ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Europa (2021–2027), där syftet är att stärka och förbättra unionens inverkan på den ekonomiska tillväxten, välbefinnandet, jobbtillfällen och framsteg, och som innehåller ett förslag på fördelning av minst 100 miljarder euro.