Framställning nr 0991/2018, ingiven av G. K., brittisk medborgare, om utredning av Europeiska unionens finansiering av ungerska projekt där det finns bevis för korruption  
Framställningsuppgifter  

0991/2018

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0991/2018, ingiven av G. K., brittisk medborgare, om utredning av Europeiska unionens finansiering av ungerska projekt där det finns bevis för korruption

Framställningsnummer: 0991/2018

Ämnesområden: Bedrägeri och korruption

Land: Ungern,  Europeiska unionen

Framställaruppgifter  

Namn: G. K.

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren klagar över Europeiska unionens finansiering av projekt i Ungern. Enligt framställaren finns bevis för att EU-medel missbrukas i landet. Framställaren anser därför att Europeiska unionen, genom att bevilja dessa medel, stöder korruption i Ungern. I detta sammanhang efterfrågar han en utredning av varför Europeiska unionen fortfarande finansierar projekt i Ungern och ifrågasätter EU-tjänstemännens deltagande i de systematiska bedrägerierna.