Framställning nr 0999/2019, ingiven av Anabel Rufer, tysk medborgare, om påstådd diskriminering av EU-studenter i förhållande till nederländska studenter i Nederländerna när det gäller gratis resor  
Framställningsuppgifter  

0999/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0999/2019, ingiven av Anabel Rufer, tysk medborgare, om påstådd diskriminering av EU-studenter i förhållande till nederländska studenter i Nederländerna när det gäller gratis resor

Framställningsnummer: 0999/2019

Ämnesområden: Utbildningsfrågor,  Grundläggande rättigheter,  Den inre marknaden – fri rörlighet för personer

Land: Nederländerna

Framställaruppgifter  

Namn: Anabel Rufer

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren hävdar att nederländska myndigheter inte behandlar EU-studenter och nederländska studenter på samma sätt när det gäller gratis resor. Hon framhåller att nederländska studenter har tillgång till ett gratis resekort som gäller på alla bussar, spårvagnar och fjärrtåg inom landet, medan EU-studenter endast kan få denna förmån om de uppfyller ett ytterligare krav på bevisad arbetstid. Framställaren hävdar att det är svårt som heltidsstuderande att uppfylla kravet på 56 arbetstimmar per månad. Hon vill att EU-studenter ska behandlas lika i detta avseende.