Framställning nr 1064/2018, ingiven av U.P., tysk medborgare, och undertecknad av ytterligare tre personer, om transport och slakt av djur från EU i tredjeländer  
Framställningsuppgifter  

1064/2018

Sammanfattningens titel: Framställning nr 1064/2018, ingiven av U.P., tysk medborgare, och undertecknad av ytterligare tre personer, om transport och slakt av djur från EU i tredjeländer

Framställningsnummer: 1064/2018

Ämnesområden: Djurens välbefinnande

Land: Europeiska unionen

Framställaruppgifter  

Namn: U. P.

Sammanfattning av framställningen  

I framställningen fördöms den nuvarande transporten av levande djur till tredjeländer samt tredjeländernas slaktmetoder. Framställaren hänvisar till dokumentären 37 Grad – Geheimsache Tiertransporte på kanalen ZDF. Framställningens undertecknare ogillar att inga större åtgärder har vidtagits för att säkerställa en lämplig behandling av djuren i enlighet med EU:s regler, trots att dessa frågor diskuteras allmänt i samhället. Framställarna pekar särskilt på påståendena i dokumentären att många islamiska länder, såsom Turkiet och länder i Mellanöstern, inte vidtar tillräckliga skyddsåtgärder vid halalslakt. Framställarna efterlyser skyndsamma lagstiftningsåtgärder på området och ett förbud mot transport av djur från EU till länder som inte respekterar EU:s djurskyddsstandarder.