Framställning nr 1074/2018, ingiven av Alberto Cirio, italiensk medborgare, och undertecknad av ytterligare två personer, om erkännande av kvalifikationer för professorer mellan Rumänien och Italien  
Framställningsuppgifter  

1074/2018

Sammanfattningens titel: Framställning nr 1074/2018, ingiven av Alberto Cirio, italiensk medborgare, och undertecknad av ytterligare två personer, om erkännande av kvalifikationer för professorer mellan Rumänien och Italien

Framställningsnummer: 1074/2018

Ämnesområden: Återställande (restitution)

Land: Italien,  Rumänien

Framställaruppgifter  

Namn: Alberto Cirio

Sammanfattning av framställningen  

Framställarna klagar över att det italienska ministeriet för utbildning, universitet och forskning hindrar erkännandet av kvalifikationer som italienska medborgare har förvärvat i Rumänien, i strid med EU:s lagstiftning om arbetstagares fria rörlighet. De hävdar att ministeriet grundlöst har ställt in erkännandet av kvalifikationer för professorer som italienska medborgare har förvärvat i Rumänien och har uppmanat de rumänska myndigheterna att lämna ytterligare information som styrker att kvalifikationerna de utfärdar överensstämmer med direktiv 2005/36/EG.