Framställning nr 1076/2018, ingiven av L. M. G., spansk medborgare, om osäkerhet om rättsläget för EU-medborgare när det gäller fartyg med belgisk flagg  
Framställningsuppgifter  

1076/2018

Sammanfattningens titel: Framställning nr 1076/2018, ingiven av L. M. G., spansk medborgare, om osäkerhet om rättsläget för EU-medborgare när det gäller fartyg med belgisk flagg

Framställningsnummer: 1076/2018

Ämnesområden: Transportfrågor

Land: Belgien

Framställaruppgifter  

Namn: L. M.

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren anger att minst 50 procent av ägarna till ett fartyg med belgisk flagg, oavsett om det rör sig om fysiska eller juridiska personer, måste vara bosatta i Belgien efter det att lagen om fritidsbåtar trädde i kraft den 1 juli 2018. Han hävdar att de nya bestämmelserna skapar betydande osäkerhet om rättsläget för alla EU-medborgare som, i enlighet med tidigare lagstiftning, bestämde sig för att registrera sina fartyg i Belgien. Avsaknaden av gemensam EU-lagstiftning om fritidsbåtar innebär att EU-medborgarna måste efterleva mycket olika bestämmelser beroende på vilken EU-flaggstat det rör sig om. Framställaren efterlyser därför åtgärder från Europaparlamentets sida för att skydda rättigheterna för de EU-medborgare som berörs av denna lagstiftningsändring och uppmanar relevanta myndigheter att respektera rättssäkerheten och att inte tillämpa lagstiftningen retroaktivt.