Framställning nr 1077/2018, ingiven av Rafael Manuel Gorgues, spansk medborgare, om förebyggande av spelmissbruk

0 Personer som gett stöd - Status: Avslutad
 

Framställningsuppgifter

Sammanfattningens titel: Framställning nr 1077/2018, ingiven av Rafael Manuel Gorgues, spansk medborgare, om förebyggande av spelmissbruk

Framställningsnummer: 1077/2018

Ämnesområden: Konsumenternas rättigheter

Land: Spanien

Framställaruppgifter

Namn: Rafael Manuel Gorgues Tórtola

 

Protokoll från utskottssammanträde

  • Inga
 

Sammanfattning av framställningen

Framställaren anger att spelande har blivit ett stort problem bland unga i Spanien. Den spanska regeringen har nu för avsikt att anta ett kungligt dekret för att skydda ungdomar genom preventionskampanjer, informationskampanjer och kampanjer för att öka medvetenheten om onlinespel och andra former av spel. Framställaren anser att spelande bör omfattas av samma lagstiftning om reklam som den som gäller för tobak och alkohol.