Framställning nr 1079/2018, ingiven av Antonio Guillamón Insa, spansk medborgare, för den socialistiska parlamentariska gruppen i den regionala församlingen i Murcia (Spanien), om föroreningarna i Sierra Minera de Cartagena-La Unión (Murcia)

1 Personer som gett stöd - Status: Öppen för stöd
 

Framställningsuppgifter

Sammanfattningens titel: Framställning nr 1079/2018, ingiven av Antonio Guillamón Insa, spansk medborgare, för den socialistiska parlamentariska gruppen i den regionala församlingen i Murcia (Spanien), om föroreningarna i Sierra Minera de Cartagena-La Unión (Murcia)

Framställningsnummer: 1079/2018

Ämnesområden: Miljö – skydd och bevarande,  Miljö – föroreningar

Land: Spanien

Föreningens namn: Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea Regional de Murcia (España)

Framställaruppgifter

Namn: Antonio Guillamón Insa

 

Sammanfattning av framställningen

Framställaren anger att industriell verksamhet, särskilt gruvdrift, med tiden har inverkat kraftigt på människors hälsa, liksom på landskapet och miljön, i Sierra de Cartagena-La Unión. Han hävdar att inga åtgärder har vidtagits för att förhindra eller minska tungmetallföroreningarna i Mar Menor, som orsakas av dagvatten från gruvdrift, eller för att sanera området. Han ber Europaparlamentet att uppmana de ansvariga i den autonoma regionen Murcia att lösa problemet med tungmetallföroreningar i Sierra Minera och konsekvenserna av dem när det gäller människors hälsa och miljöförstöring, särskilt i Mar Menor.